Skjønn- og faglitteratur

Det er vanlig å dele litteratur inn i to hovedgrupper, nemlig skjønn- og faglitteratur. Mens skjønnlitteratur i det vesentligste formidler dikteriske eller poetiske verdier, legger faglitteraturen …

Forlagenes sentrale rolle

Forlagenes oppgave er å gjøre avstanden mellom forfatterne på den ene siden og leserne på den andre siden så kort som mulig. Deres oppgave blir dermed …