Bibliotekene er like viktige i dag

Bibliotekene har spilt en viktig rolle som litteraturspreder i mer enn to hundre år og er fortsatt viktige medspillere på dette området. Med sitt utgangspunkt i opplysningstidens tro på viktigheten av en opplyst allmenhet, har bibliotekene betydd mye for mange gjennom å gi folk flest lett tilgang både til skjønn- og faglitteratur, – til kultur og kunnskap.
I motsetning til forlag og bokhandler er ikke bibliotekene kommersielle aktører, men offentlige innretninger som eies og drives av det offentlige. Ettersom det i liten grad er økonomiske interesser som styrer så har det vært mulig å etablere biblioteker eller avdelinger av slike nesten over alt. For det har jo vært et ideologisk utgangspunkt at de skal være lett tilgjengelige for alle og enhver. Og der det er langt mellom bibliotekene – spesielt i grisgrendte strøk – har man gjerne supplert med bokbusser.

Bibliotekene følger med i utviklingen

At bibliotekene fortsatt har en viktig posisjon fremgår med all ønskelig tydelighet av den store interesse og omfattende debatt som flytting av Deichmanns bibliotek i Oslo er møtt med. At det nye biblioteket skal plasserer mitt i det nye sentrums «smørøye» beviser det samme.
Bibliotekene har vært dyktige til å følge med i tiden og tilpasse seg nye teknologiske muligheter ogClementinum_library allmenhetens endrede behov. I dag er det derfor ikke bare bøker man finner på bibliotekene rundt om kring, men like mye musikk og film ettersom teknologien har gjort det mulig. Det gode gamle lånekortet har selvfølgelig også veket plassen for betydelig mer kundevennlig og effektiv nettbasert registrering.
I likhet med bokhandlene har bibliotekene den fordelen at kundene/lånerne fysisk møter så vel boken som personell med stor kunnskap om litteratur. Her arrangeres også opplesninger der forfattere og lesere kan møtes. Dessuten finner man et mye bredere utvalg av bøker her enn i butikkene takket være Kulturrådets ulike innkjøpsordninger som sikrer at også smalere litteratur blir publisert og tilgjengelig via bibliotekene.

Leave a Reply