E-boken skulle kapre bokmarkedet.

I tråd med den generelle teknologiske utvikling har også de aller fleste bøker blitt tilgjengelig i elektronisk format. Det vil si i form av e-bøker som i prinsippet er et manuset levert som en datafil i stedet for som en trykt bok. E-bøker kan dermed leses på PC’er, mobiler eller lesebrett og hentes enkelt frem gjennom ulike løsninger og leverandører på Internett.
Det er ikke til å komme bort fra at veldig mange aktører og analytikere anså at e-boken etter kort tid ville utkonkurrere den trykte boken fullstendig i løpet av ganske kort tid og mange kastet seg over dette markedet. Både etablerte aktører innen distribusjon av litteratur, men også aktører som aldri hadde solgt bøker før, men som hadde etablerte nettverk og kundereteaser_illustrationlasjoner når det gjaldt detaljhandel på nett rent generelt. Andre aktører, for eksempel de store norske forlagene, var mer skeptiske til hvor stort markedet for e-bøker egentlig var.
==Veksten avtok raskt==
Innledningsvis så man en kraftig vekst i omsetningen og lenge så det faktisk ut til at den tradisjonelle bokens fremtid var truet. For om de fleste leserne foretrekker e-bøker fremfor vanlige bøker vil det å produsere trykte bøker etter hvert bli så kostbart at markedet for dem vil forsvinne helt. Men statistikken viser faktisk at etter den innledende veksten så har salg av lesebrett stagnert og omsetningen av e-bøker rett og slett vist en svakt fallende tendens. Man kan riktignok ikke snakke om at e-boken er en fiasko. Langt ifra, men den tradisjonelle boken har holdt stand overraskende godt. For mens 25 prosent av den norske befolkningen, sier at de har lest i en vanlig bok i løpet av en gjennomsnittsdag, så svarer bare 2 prosent at de har vært innom en e-bok.
Av dette bør man kunne slutte at det å lese fra en trykt bok har andre kvaliteter, i tillegg til det rent tekstlige, som gjør at folk flest ikke velger den bort. Mye av det samme ser man forresten når det gjelder aviser og tidsskrifter.

Leave a Reply