Forlagenes sentrale rolle

Forlagenes oppgave er å gjøre avstanden mellom forfatterne på den ene siden og leserne på den andre siden så kort som mulig. Deres oppgave blir dermed å hjelpe forfatterne til å nå det lesende publikum, samt å hjelpe leserne til å finne slik litteratur de etterspør. Ettersom de normalt er kommersielle aktører vil de av naturlige årsaker søke å tiltrekke seg forfattere som har en etablert leserskare eller som etter deres mening har et stort potensiale til å få det.
Det er derfor viktig at forlagbooks-768426_960_720ene har kompetanse ikke bare på å vurdere kvaliteten av en litterær tekst, men også til å vurdere hvorvidt teksten har kvaliteter som gjør at den vil gå hjem hos et tilstrekkelig stort publikum. I ett slikt scenario sier det det seg selv at samspillet mellom forfatter og forlag er viktig. For bare når det er etablert et tillitsfullt forhold disse imellom vil det være mulig å etablere en god dialog som vil ende opp i en tekst begge parter vil innestå for.

Oversatte forfattere kan dokumentere gjennomslag

Når det gjelder oversatt litteratur blir problemstillingen gjerne litt annerledes. Da dreier det seg jo som regel om en bok eller en forfatter som allerede har vunnet et dokumentert gjennomslag på et eller flere markeder utenlands. I en slik setting blir vurderingen av det kunstneriske innholdet ikke så viktig. Desto viktigere blir det å identifisere den rette oversetteren, samt vurdere kvaliteten på vedkommende sitt arbeid.

Markedsføringen

Når et endelig manus foreligger starter forlagets bestrebelser på å markedsføre boken. I den sammenhengen er deres relasjoner til bokhandlerne helt essensiell. Det er jo til syvende og sist bokhandlerne som skal selge boken. I Norge er bokhandlene i stor grad eid av de store forlagene slik at disse i stor utstrekning har sikret seg en god distribusjon av sine bøker. Det gjør det ekstra utfordrende for forlag som ikke eier bokhandler, men erfaringen har vist at også slike kan oppnå glimrende resultater når det gjelder å bygge bro mellom sine forfattere og det lesende publikum.

Leave a Reply