Oversettelse er en kunst i seg selv.

Veldig mange av de bøker som leses i Norge er i utgangspunktet skrevet på et helt annet språk enn norsk og beskriver som regel steder, fenomener og adferd som ikke er norske og som i tillegg ofte er mer eller mindre ukjente her i landet. Dette stiller helt spesielle krav til den som skal oversette teksten. Det rekker ikke at vedkommende kjenner det språket som det skal oversettes fra. Kunnskaper om og forståelse for de spesielle kulturelle forhold som råder på stedet, er nesten like viktig for å kunne fange opp og videreformidle det forfatteren uttrykker på originalspråket. Utfordringene er nok i så måte større for de som oversetter skjønnlitteratur enn for de som oversetter sakprosa, men også når det gjelder sakprosa kan det være vanskelig å finne faktiske betegnelser på norsk som utfyllende dekker det originalteksten beskriver.

Harry Potter skapte spesielle utfordringer

En oversetter vil møte mange situasjoner som det ikke uten videre finnes noe entydig svar på hvordan de skal håndteres. Et godt eksempel i så måte er hvorvidt egennavn skal oversettes eller ikke. Normalt vil man jo ikke oversette egennavn, men i enkelte tilfeller vil det være naturlig. For eksempel når navnene på originalspråket er laget for å reflektere egenskaper hos personen. De4785397884_3d18552651_brfor er det ikke mange som har reagert på at Snøhvit sine syv små dverger har norske navn. At oversetteren Torstein Bugge Høverstad gav flere av hovedpersonene i Harry Potter norske navn, har derimot vært mer omdiskutert for i oversettelsene til de fleste andre språk har man beholdt de opprinnelige navnene. De fleste er nok likevel enig i at Høverstad har funnet gode navn som på en smidig måte passer inn i teksten og gjør den enda lettere å lese for unge norske lesere.
I tilfellet Harry Potter var det også andre utfordringer siden forfatteren oppfant nye ord som ikke fantes på originalspråket. Dermed måtte oversetteren lage nye norske ord som kunne fylle det meningsinnhold som forfatteren hadde tillagt den. Bugge Høverstad anslår selv at han på denne måten har bidratt med over 2000 nye ord i det norske vokabularet.

Leave a Reply