Litteratur for alle

Litteraturen har alltid hatt en sentral plass i samfunnet, selv om tilgangen ikke alltid har vært så god som i dag. Frem til boktrykkerkunsten var en realitet var det kun de privilegerte klasser som hadde tilgang til litteratur, ikke bare fordi bøker var kostbare, men også fordi de brede lag, i stor utstrekning, var analfabeter, som ikke kunne nyttiggjøre seg skrevet tekst. Boktrykkerkunsten endret dramatisk på dette. Bøker ble billigere, og det bidro til å spre lese- og skrivekunnskapene, slik at flere kunne ha glede og nytte, av det man i dag vil kalle skjønn- og faglitteratur. I moderne tid har den teknologiske utviklingen bidratt ytterligere til å gjøre litteratur mer tilgjengelig for flere – uansett språk.

Formålet med denne nettsiden

Ambisjonen med denne nettsiden er å ta et helhetsblikk på litteraturen og de aktørene som hver for seg, og samlet, gjør det mulig for milliarder av lesere verden over, å utvide sin horisont, både personlig og faglig, gjennom det skrevne ord. Utgangspunktet her, vil være forlagene, hvis rolle i bunn og grunn er å være en brobygger mellom forfatterne på den ene download (9)ytterkanten, og leserne på den andre. Forlagene er på mange måter navet, som får alle de andre aktørene til å spille effektivt sammen, for å gi så vel forfatterne som leserne, optimalt utbytte av litteraturen. Viktige i denne sammenheng er oversetterne, bokhandlene og bokklubbene. Men det finnes jo også aktører utenfor den kunstneriske og kommersielle sfæren, som ser det som sin oppgave å spre litteratur, ikke minst bibliotekene og det offentlige, gjennom ulike støtteordninger.