Skjønn- og faglitteratur

Det er vanlig å dele litteratur inn i to hovedgrupper, nemlig skjønn- og faglitteratur. Mens skjønnlitteratur i det vesentligste formidler dikteriske eller poetiske verdier, legger faglitteraturen vekt på å formidle mer konkret kunnskap eller informasjon. Eller for å si det på en litt enklere måte; skillelinjen går ved at skjønnlitteraturen bygger på fantasi mens faglitteraturen bygger på faktiske forhold. Det er mye av den samme logikken som ligger bak den engelske oppdelingen der det man på norsk omtaler som skjønnlitteratur ofte kalles fiction (fra det latinske ordet fingere som betyr å dikte eller finne på) mens non-fiction forbeholdes tekst som beskriver virkelige forhold uten ambisjon om å formidle estetiske verdier.

Skjønnlitteraturen

Skjønnlitteratur er tekster som med et estetisk utgangspunkt forteller om oppdiktede forhold. De kan være virkelige nok, men er ikke desto mindre skapt av fantasien. Skjønnlitteratur er på mange måter en samlebetegnelse for romaner, noveller og dikt. Selv om det dreier seg om oppdiktede forhold er det imidlertid ingen ting i veien for at diktningen kan inneholde virkelige, reelle steder, personer eller hendelser så lenge de skildres som forfatterens fantasi. I motsetning til faglitteraturen vil man i skjønnlitterære tekster sjelden oppleve kildehenvisninger og strukturen i tekstene vil ikke være like rasjonell og logisk.
Vanligvis inndeles skjønnlitteraturen i tre hovedgrupper, nemlig epikk, lyrikk og dramatikk.

books-683897_960_720
Faglitteraturen

Faglitteratur eller sakprosa som det ofte omtales som kan avgrenses positivt i den forstand at det omfatter alle skrevne tekster som ikke kan defineres som skjønnlitteratur. Begrepet blir på den måten veldig vidt og omfatter alt fra lærebøker og biografier til forskningsrapporter og avisartikler. Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa gjør imidlertid en ytterligere avgrensning gjennom å krevet at teksten skal være skrevet for et allment publikum. Dermed faller skolebøker og litteratur beregnet på en engere gruppe fagfolk utenfor. Forfattere av sakprosa har sin egen forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, der alle som har skrevet 100 sider tekst av «faglitterær karakter» kan melde seg inn.

Leave a Reply